Organisatie

De organisatie wordt sinds 2016 grotendeels gedaan door twee supervisors: Mieke Metz en Paulien Barf. De administratie, facturatie, contact met ouders/voogden/wettelijk vertegenwoordigers/jeugdzorg/etc, en andere aspecten van de administratieve kant van het werk wordt tegenwoordig door hun beide uitgevoerd.

Overige belangrijke aspecten binnen de organisatie:
– Stichting A&B is in 2013 goedgekeurd door de inspectie van de gezondheidszorg.
– Stichting A&B heeft in “december 2017 en met de her-toets in oktober 2018 een rapport van de inspectie van gezondheidszorg en jeugd ontvangen met de titel “gezond vertrouwen”.
– Wij zijn een erkend leerbedrijf bij de SBB. Ook kunnen studenten van een gerichte HBO studie stage bij ons lopen onder supervisie van een SKJ medewerker en/of gedragswetenschapper.
– Beide locaties binnen onze stichting zijn rolstoelvriendelijk.
– Alle medewerkers hebben VOG en BHV.
– Alle begeleiders zijn opgeleid om risicovolle handelingen te mogen uitvoeren, zoals: medicatie-toediening en sonde-voering via PEG.
– Per juni 2017 hebben wij een gedragswetenschapper in dienst.
– Stchting A&B en A&B Dagbesteding BV zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg voor de klachtenregeling (Klachtenregelement A&B versie 1.0 en Uitdeelbrief klachtenprocedure Federatie landbouw en zorg stichting).
– A&B Dagbesteding BV en Stichting A&B heeft het keurmerk van BEZINN.

Wachtlijst informatie:
Momenteel is er geen mogelijkheid tot plaatsing. Het is nog niet bekend wanneer er weer een plaatsing mogelijk is. Er staat niemand op de wachtlijst.

Vertrouwenspersoon:
De Stichting heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon via Zorgbelang Friesland:

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting A&B

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Stichting A&B, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Stichting A&B.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.