Organisatie

De organisatie wordt sinds 2016 grotendeels gedaan door twee supervisors: Mieke Metz en Paulien Barf. De administratie, facturatie, contact met ouders/voogden/wettelijk vertegenwoordigers/jeugdzorg/etc, en andere aspecten van de administratieve kant van het werk wordt tegenwoordig door hun beide uitgevoerd.

Overige belangrijke aspecten binnen de organisatie:
– Stichting A&B is in 2013 goedgekeurd door de inspectie van de gezondheidszorg.
– Stichting A&B heeft in “december 2017 en met de her-toets in oktober 2018 een rapport van de inspectie van gezondheidszorg en jeugd ontvangen met de titel “gezond vertrouwen”.
– Wij zijn een erkend leerbedrijf bij de SBB. Ook kunnen studenten van een gerichte HBO studie stage bij ons lopen onder supervisie van een SKJ medewerker en/of gedragswetenschapper.
– Beide locaties binnen onze stichting zijn rolstoelvriendelijk.
– Alle medewerkers hebben VOG en BHV.
– Alle begeleiders zijn opgeleid om risicovolle handelingen te mogen uitvoeren, zoals: medicatie-toediening en sonde-voering via PEG.
– Per juni 2017 hebben wij een gedragswetenschapper in dienst.
– Stchting A&B en A&B Dagbesteding BV zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg voor de klachtenregeling (Klachtenregelement A&B versie 1.0 en Uitdeelbrief klachtenprocedure Federatie landbouw en zorg stichting).
– A&B Dagbesteding BV en Stichting A&B heeft het keurmerk van BEZINN.

Wachtlijst informatie:
Momenteel is er 1 kamer vrij voor een meisje. Aankomende zomer (2023) zullen er meer kamers vrij komen ook voor de plaatsing van jongens. Er staat niemand op de wachtlijst.

Vertrouwenspersoon via Jeugdstem 
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.