Wie zijn wij

Stichting A & B is opgericht door Harmen en Jellie Barf. A & B staat voor; Akkerman en Barf. Vanuit onze passie voor kinderen met een beperking is deze stichting ontstaan. Al sinds 1987 zijn wij een pleeggezin en sinds 2003 hebben we daarnaast een gezinshuis voor kinderen/jongeren met een beperking opgericht. In 2018 zijn wij zelf 2 km verderop verhuisd. Wel zijn wij nog betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Sinds dat moment is het gezinshuis omgezet tot woonvorm. Binnen deze woonvorm krijgen we ondersteuning van meerdere enthousiaste en goed opgeleide begeleid(st)ers (afhankelijk van het aantal cliënten) die voor de stichting werken.

Doel van de stichting is om op professioneel niveau kinderen/jongeren zo goed mogelijk met hun problematiek te leren omgaan zodat zij in de toekomst zo weinig mogelijk hierin beperkt worden. Dit betekent concreet dat er een gezinssituatie wordt nagebootst, dat er duidelijkheid wordt uitgestraald en dat men de mogelijkheid krijgt om te leren van elkaar.

Dit doel in combinatie met onze werkmethode is uniek in Nederland. Zelden wordt op een dergelijke wijze zo’n huiselijke sfeer gecreëerd in combinatie met kinderen/jongeren met zoveel verschillende beperkingen. Het succes van deze aanpak delen wij daarom ook graag met onze partners zoals de Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, mentaal beter psychologen, onze gedragswetenschapper en wanneer nodig zelfs de politie. Maar ook de (naaste) burgers, ouders en familie willen wij graag informeren over onze werkwijzen.

 

 

Stichting A&B vangt jongeren/kinderen met een beperking op. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons.

Locaties

De hoofdlocatie bevindt zich te Wijnjewoude aan de Merkebuorren 90. Net buiten het dorp aan de hoofdstraat is onze boerderij te vinden waar de kinderen en (jong)volwassenen voldoende ruimte hebben om zich te ontplooien.

Op deze locatie draaien 2 a 3 groepen met 6 tot 8 kinderen/(jong)volwassenen die een begin maken met een soort van zelfstandigheidstraining, ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook is er op deze locatie ruimte voor dieren zoals kippen, konijnen, ezels, schapen en geiten, eenden en ganzen.

Naast de hoofdlocatie is de stichting ook in het bezit van een boerderijtje met grond op de Tjalling Harkeswei. Deze locatie, ook gevestigd te Wijnjewoude, wordt in het algemeen gebruikt voor dagbesteding. Hier is eveneens ruimte voor dieren, zoals pony’s, konijnen en kippen. Af en toe draait op deze locatie ook ’s avonds een groep.

Meer informatie