Locaties

De hoofdlocatie bevindt zich te Wijnjewoude aan de Merkebuorren 90. Net buiten het dorp aan de hoofdstraat is onze boerderij te vinden waar de kinderen en (jong)volwassenen voldoende ruimte hebben om zich te ontplooien.

Op deze locatie draaien 2 a 3 groepen met 6 tot 8 jongeren/(jong)volwassenen die een begin maken met een soort van zelfstandigheidstraining, ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook is er op deze locatie ruimte voor dieren zoals een kat, kippen, konijnen, een varken, eenden en ganzen.

Naast de hoofdlocatie is de stichting ook in het bezit van een boerderijtje met grond op de Tjalling Harkeswei. Deze locatie, ook gevestigd te Wijnjewoude, wordt in het algemeen gebruikt voor dagbesteding. Hier is eveneens ruimte voor dieren, zoals een kat, konijnen en kippen. Af en toe draait op deze locatie ook ’s avonds een groep.

De hoofdlocatie bevindt zich te Wijnjewoude aan de Merkebuorren nummer 90.

Kleinschalig en betrokken

Doordat wij kleinschalig zijn kan een gezinssituatie worden nagebootst. Op deze manier proberen we, naast duidelijkheid, ook betrokkenheid, warmte en een goede sfeer te bieden. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de clienten en hechten veel waarde aan het begeleiden op basis van de ondersteuningsbehoefte van de client.