Werkwijze

Wij hebben vrij duidelijke regels. Zo wordt er bij ons niet uitgegaan naar een bar of discotheek. De meeste cliënten hebben een weekendregeling met hun eigen familie en wij leggen de verantwoording over uitgaan e.d. bij hen neer. Dit omdat de meeste jongeren die bij ons wonen niet in staat zijn verantwoordelijkheid hierin te dragen. Buiten dit om is het lastig te plannen en te regelen met de slaapwacht. Binnen onze eigen boerderij hebben wij een ruimte gecreëerd waar een bar is met een beamer voor tv en films, inclusief een geluidsinstallatie voor bijvoorbeeld verjaardagen en disco’s. Mogelijkheden genoeg dus! De jongeren die weekends wel naar hun eigen familie mogen, gaan sowieso één vast weekend in de maand. Deze ‘vaste’ weekenden worden via een rooster door ons zelf opgesteld. Maar de wettelijke verantwoordelijken (zoals ouders, voogd, of voogdij instellingen) bepalen of ze vaker naar huis mogen of misschien juist helemaal niet. Zij hebben de regie en bepalen de regels rondom de jongere in zijn eigen thuissituatie. Wij bepalen alleen de huisregels bij Stichting A&B.

’s Avonds moet iedereen om 21.00 uur binnen zijn. Onder binnen zijn verstaan wij op ons terrein zijn. Buiten spelletjes doen of bijvoorbeeld op de trampoline springen mag uiteraard tot bedtijd. Weekends/vakanties is dit om 23.00 uur. Dit is uiteraard leeftijdsafhankelijk. Roken mag bij ons niet onder de 18 jaar en wie boven de 18 jaar niet rookt als hij/zij bij ons komen, mag er nadien ook niet meer aan beginnen. Wie wel rookt, doet dit op vaste tijden en op een vaste plek en bij niet-rokers uit de buurt. Verder is beperkt computergebruik mogelijk. Niet iedereen mag op het internet, facebook of instagram. Dit is per jongere verschillen, ook leeftijdsafhankelijk en ook deze regels worden over het algemeen bepaald door de wettelijk vertegenwoordiger. Hetzelfde geldt voor het wel of niet hebben van een mobiele telefoon. Alleen degenen die daar goed mee om kunnen gaan mogen daar gebruik van maken, met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Elke zaterdag krijgen de jongeren zak-/kleedgeld. De hoeveelheid is leeftijdsafhankelijk. Entree gelden van bijvoorbeeld gezamenlijke uitstapjes naar pretpark/bioscoop/zwembad o.i.d. wordt door ons bekostigd. Als onze jongeren willen winkelen worden er vaste tijden afgesproken. Meestal wordt er in de vakanties een ochtend/middag uitgetrokken om met elkaar kleding te gaan kopen, onder begeleiding. Met mooi weer maken we daar tevens een fietstocht van.

Ter bescherming van zowel de stichting en alle jongeren hebben wij buitenom camera’s geplaatst. Dit om te voorkomen dat er onverwachte dingen gebeuren. De camera’s houden inbrekers buiten de deur en buiten dit om brengt het rust in de groep.

De kinderen van het speciale onderwijs, cluster 3 en 4, gaan met taxi vervoer naar school/stage. Dit om te voorkomen dat zij onderweg ergens blijven hangen en/of ongeoorloofde dingen gaan doen.

Wat wel erg belangrijk is, is dat wij bovenstaande doen in een zo huiselijk mogelijke situatie. Het gezinsgevoel moet goed aanwezig zijn. Belangrijk daarin is dat wijzelf constant dezelfde personen zijn, en iedere cliënt krijgt een vaste persoonlijk begeleider voor gesprekken en vragen. Voor deze kinderen is het erg belangrijk dat zij steeds eenzelfde aanspreekpunt hebben bij hun kleine en grote problemen.