Naschoolse opvang

De stichting biedt trainingen aan voor jongeren met een PGB of WMO. Zo geven wij zelfstandigheidtrainingen zodat jongeren ervaring en kennis op doen van werkzaamheden die ze tegenkomen als ze zelfstandig gaan wonen. Te denken valt aan het doen van boodschappen, koken, schoonmaken en hoe met geld om te gaan. Verder wordt er geholpen op de boerderij, waardoor jongeren leren wat het is om verantwoordelijkheden te hebben omtrent bijvoorbeeld de verzorging van dieren.

Uiteraard staat de training van de jongere centraal, maar daarnaast hebben wij ook aandacht voor de ouders. Om de ouders minimaal te belasten kan de jongere daarom ook rechtstreeks van school/stage/werk naar ons toekomen, tot uiterlijk 20.00 uur.

Verder is er ook dagdeelopvang voor de woensdagmiddag en/of weekends en vakanties. Voor een klein bedrag per uur kunnen zelfs broertjes/zusjes meekomen om de ouders even helemaal te ontlasten, tijd voor zichzelf te gunnen, of bijvoorbeeld afspraken na te komen waar hun kind niet mee naar toe kan of mag.