Woonvorm

Bij Stichting A&B wonen kinderen/jongeren met verschillende beperkingen; o.a. ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, psychiatrische problemen, spina bifida, Down syndroom en fragiel X syndroom. Omtrent begeleiding gaan we bij iedere cliënt uit van een individuele begeleiding. Hierbij wordt gekeken wat iemand zijn of haar mogelijkheden zijn en hier wordt rekening mee gehouden. De leeftijden variëren van negen jaar tot twintig jaar, maar ouder of jonger is geen probleem.

In de vakanties zijn er af en toe speciale activiteiten. Denk hierbij aan schaatsen in Groningen of Heerenveen, zwemmen in Drachten,  een dierentuin-bezoek of zelfs naar een pretpark. Zelf activiteiten organiseren is ook iets wat de jongeren leren. Zo hebben ze tijdens Halloween zelf een spokentocht in het bos georganiseerd waarbij iedereen, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, een steentje moest bijdragen.

In 2016 zijn wij gestart met een echte vakantie naar het buitenland met alle cliënten. Dit willen we proberen elke 2 jaar te herhalen. In 2016 zijn wij naar de Ardennen in België geweest en in 2018 naar Sauerland, Duitsland. Deze vakanties zijn goed voor het versterken van de groepsdynamiek en sfeer onderling. Buiten dat om is het gewoon ontzettend leuk om cliënten die normaal niet de mogelijkheid hebben om naar het buitenland te gaan ze dit nu wel te kunnen bieden.

Overigens betekent dit niet dat wanneer er geen vakanties zijn er niets gebeurd. In gewone periodes wordt er wekelijks gesport samen met een gediplomeerd begeleidster; zomers lekker buiten en ’s winters in de sporthal. Ook verdienen de tuin en de dieren dagelijkse aandacht.

Belangrijk is en blijft dat alles gebeurd in een zo huiselijk mogelijke sfeer. Het gezinsgevoel moet aanwezig zijn. Daarom zijn wij nog altijd veel aanwezig en fungeren wij als belangrijk aanspreekpunt voor de jongeren.

Belangrijk is en blijft dat alles gebeurd in een zo huiselijk mogelijke sfeer

Werkwijze

Wij hebben vrij duidelijke regels. Zo wordt er bij ons niet uitgegaan naar een bar of discotheek. De meeste cliënten hebben een weekendregeling met hun eigen familie en wij leggen de verantwoording over uitgaan e.d. bij hen neer. Dit omdat de meeste jongeren die bij ons wonen niet in staat zijn verantwoordelijkheid hierin te dragen. Binnen onze eigen boerderij hebben wij een ruimte gecreëerd waar een bar is met een beamer voor tv en films, inclusief een geluidsinstallatie voor bijvoorbeeld verjaardagen en disco’s. Mogelijkheden genoeg dus! De jongeren die weekends wel naar hun eigen familie mogen, gaan sowieso één vast weekend in de maand. Deze ‘vaste’ weekenden worden via een rooster door ons zelf opgesteld. Maar de wettelijke verantwoordelijken (zoals ouders, voogd, of voogdij instellingen) bepalen of ze vaker naar huis mogen of misschien juist helemaal niet. Zij hebben de regie en bepalen de regels rondom de jongere in zijn eigen thuissituatie. Wij bepalen de huisregels bij Stichting A&B.

’s Avonds moet iedereen om 21.00 uur binnen zijn. Onder binnen zijn verstaan wij op ons terrein zijn. Buiten spelletjes doen of bijvoorbeeld op de trampoline springen mag uiteraard tot bedtijd. Weekends/vakanties is dit om 23.00 uur  met uitzonderingen als er ergens een verjaardagfeestje of schooluitje is. Dit is uiteraard leeftijdsafhankelijk. Roken mag bij ons niet onder de 18 jaar en wie boven de 18 jaar niet rookt als hij/zij bij ons komen, mag er nadien ook niet meer aan beginnen. Wie wel rookt, doet dit op vaste tijden en bij niet-rokers uit de buurt. Verder is beperkt computergebruik mogelijk. Niet iedereen mag op het internet, facebook of instagram. Dit is per jongere verschillen, ook leeftijdsafhankelijk en ook deze regels worden over het algemeen bepaald door de wettelijk vertegenwoordiger. Hetzelfde geldt voor het wel of niet hebben van een mobiele telefoon. Alleen degenen die daar goed mee om kunnen gaan mogen daar gebruik van maken, met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Elke zaterdag krijgen de jongeren zak-/kleedgeld. De hoeveelheid is leeftijdsafhankelijk. Entree gelden van bijvoorbeeld gezamenlijke uitstapjes naar pretpark/bioscoop/zwembad o.i.d. wordt door ons bekostigd. Als onze jongeren willen winkelen worden er vaste tijden afgesproken. Meestal wordt er in de vakanties een ochtend/middag uitgetrokken om met elkaar kleding te gaan kopen, onder begeleiding. Met mooi weer maken we daar tevens een fietstocht van.

Ter bescherming van zowel de stichting en alle jongeren hebben wij buitenom camera’s geplaatst. Dit om te voorkomen dat er onverwachte dingen gebeuren. De camera’s houden inbrekers buiten de deur en buiten dit om brengt het rust in de groep.

De kinderen van het speciale onderwijs, cluster 3 en 4, gaan met taxi vervoer naar school/stage. Dit om te voorkomen dat zij onderweg ergens blijven hangen en/of ongeoorloofde dingen gaan doen.

Wat wel erg belangrijk is, is dat wij bovenstaande doen in een zo huiselijk mogelijke situatie. Het gezinsgevoel moet goed aanwezig zijn. Belangrijk daarin is dat wijzelf constant dezelfde personen zijn, en iedere cliënt krijgt een vaste persoonlijk begeleider voor gesprekken en vragen. Voor deze kinderen is het erg belangrijk dat zij steeds eenzelfde aanspreekpunt hebben bij hun kleine en grote problemen.

Meer informatie

Naschoolse opvang

De stichting biedt trainingen aan voor jongeren met een PGB of WMO. Zo geven wij zelfstandigheidtrainingen zodat jongeren ervaring en kennis op doen van werkzaamheden die ze tegenkomen als ze zelfstandig gaan wonen. Te denken valt aan het doen van boodschappen, koken, schoonmaken en hoe met geld om te gaan. Verder wordt er geholpen op de boerderij, waardoor jongeren leren wat het is om verantwoordelijkheden te hebben omtrent bijvoorbeeld de verzorging van dieren.

Uiteraard staat de training van de jongere centraal, maar daarnaast hebben wij ook aandacht voor de ouders. Om de ouders minimaal te belasten kan de jongere daarom ook rechtstreeks van school/stage/werk naar ons toekomen, tot uiterlijk 20.00 uur.

Verder is er ook dagdeelopvang voor de woensdagmiddag en/of weekends en vakanties. Voor een klein bedrag per uur kunnen zelfs broertjes/zusjes meekomen om de ouders even helemaal te ontlasten, tijd voor zichzelf te gunnen, of bijvoorbeeld afspraken na te komen waar hun kind niet mee naar toe kan of mag.

Meer informatie

Weekend opvang / Logeerhuis

Eén vast weekend in de maand organiseren wij een logeerhuis. Met voldoende animo is dit uit te breiden tot twee weekenden per maand en zal dit plaatsvinden in ons zomerhuisje op een camping nabij de grens Drenthe-Friesland. Vrijdags uit school/werk/stage worden de kinderen/(jong) volwassenen  (meestal) met schoolvervoer bij ons gebracht of door ons opgehaald. Maandagochtend worden ze, ook meestal met schoolvervoer, weer bij ons opgehaald. Ouders zijn op die manier vier dagen en drie nachten even ontlast van hun kind om op die manier weer voldoende bij te kunnen bijtanken om er weer volop tegenaan te kunnen.

Deze weekenden zitten doorgaans vol met activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsen, wandelen, knutselen, maar ook pony’s verzorgen, picknicken en films kijken. Af en toe worden er ook speciale activiteiten georganiseerd, zoals pretpark-bezoek of naar de dierentuin. Activiteiten worden aangepast aan wat ieder kind individueel aan kan.

Tijdens een logeerweekend lopen de kinderen/(jong) volwassenen mee met de activiteiten van het gezinshuis. Het gezinshuis is verdeeld over twee groepen met zes tot acht cliënten per groep. We hebben meerdere  goed opgeleide begeleid(st)ers bij ons in dienst. Tijdens zo’n weekend leren ze zelfstandigheid op hun eigen (verstandelijk) leeftijdsniveau, o.a. koken, schoonmaken, winkelen en met geld omgaan.  Verder leren ze ook met elkaar omgaan, bijvoorbeeld het omgaan met lichamelijk beperkte kinderen of het omgaan met kinderen uit een andere cultuur. De bedtijden zijn verschillend per leeftijd, maar doordeweeks moet iedereen uiterlijk om 22 uur  op de kamer zijn. Dit om ons als gezinshuisouders nog enigszins privé te geven, maar ook voor hen zelf om een goede nachtrust te krijgen. Tijdens het weekend en vakanties zijn deze tijden 22.30 uur tot ongeveer 23.00 uur voor de oudsten.

Meer informatie